Project Description

Våre to 3D-målearmer (Faro) blir årlig kalibrerte, som alt annet måleutstyr hos oss.

Våre to 3D-målearmer (Faro) blir årlig kalibrerte, som alt annet måleutstyr hos oss.